Ola Foyn er ansatt som daglig leder i ArcticFlow AS fra 1. mai.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, sier Foyn. ArcticFlow har dyktige medarbeidere som har utviklet unike systemer for ensilasje av fisk, sikker lagring av kjemikalier, samt prosessering og transport av restråstoffer fra havbruk og fiskerinæringen. Dette setter oss i en god posisjon for videre vekst og jeg ser frem til å lede videreutviklingen av selskapet. Sammen med dedikerte samarbeidspartnere og leverandører skal ArcticFlow levere prosessutstyr som gjør hverdagen til våre miljøbevisste kunder i havbruk og fiskerinæringen enklere, bedre og tryggere.

Foyn er utdannet sivilingeniør og kommer fra ExxonMobil hvor han har bred erfaring fra ulike roller innen blant annet salg, prosjektutvikling og -ledelse, produksjonsplanlegging og optimalisering, samt flere års driftsledelse fra Norge og England. Nylig har Foyn ledet decommissioning-aktivitetene på Esso Slagentangen i forbindelse med avviklingen av raffineridriften.

Styreleder Tor Norbye i ArcticFlow AS er glad for å ha rekruttert en daglig leder med bred erfaring fra prosessindustri som kan lede videre vekst og utvikling av selskapet.

– Foyn fremstår som en engasjert og drivende leder som kan vise til gode resultater i tidligere stillinger, sier Norbye. Han vil være aktiv i det operative arbeidet, med kunden i fokus og vekt på sikkerhet og kvalitet. Samtidig er vi glade for at tidligere daglig leder, Peter Aanes, vil fortsette i selskapet i en rådgiver-rolle slik at vi fortsatt vil nyte godt av hans kompetanse, erfaring og inngående kjennskap til markedet.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:

Styreleder, Tor Norbye, telefon 920 46 193
Daglig leder, Ola Foyn, telefon 975 00 372