Tilhørende produkter

Vi leverer:

  • Tanker med volum fra 0,1m³ til 150m³. Stående eller liggende. Innendørs eller utendørs. Nedgravd eller på betongfundamenter på bakkenivå
  • Rør og slanger; med eller uten dobbel vegg
  • Pumper for kverning, dosering, sirkulering og transport
  • Pumpeskap og pumpebatterier med lekkasjeoppsamling for bedret HMS
  • Instrumenter for måling av mengde, nivå, temperatur, pH etc.
  • Hel-integrerte styresystemer for automatisering av hele anleggets prosess
  • System for loggføring av data
  • Lekkasjealarm

Et hvert prosessanlegg består av en rekke komponenter. Riktig valg av komponenter bedrer anleggets HMS, driftssikkerhet og prosessens kvalitet.

ArcticFlow legger mye arbeid i å finne komponenter og utstyr av høyeste kvalitet. Vi gjør dette for at du som kunde skal føle trygghet når du velger oss som leverandør. Dette gjelder både ved kjøp av et komplett anlegg, eller ved kjøp av de enkelte komponenter.

Vi har anskaffet både komplett anlegg fra ArcticFlow, samt fått levert pumper, rør-i-rør løsninger og instrumentering fra ArcticFlow. Vi finner det hensiktsmessig å ha én leverandør å forholde oss til. Både tanker og komponenter fungerer godt, og vi har hele tiden hatt en god dialog med ArcticFlow.
Raymond Mikkola Sørensen

Grieg Seafood Finnmark AS