Kjemikaliehåndtering og sikker lagring av kjemikalier

Med mer enn 50 års erfaring fra tankbransjen kan vi i ArcticFlow bistå deg med:

  • PTanker, rør og slanger utføres med dobbelt vegg og lekkasjealarm for å imøtekomme «Tankforskriften» og ivareta deres HMS
  • PNødvendige barrierer for å forhindre overfylling
  • PMaterialvalgene PE, GUP eller syrefast stål
  • PInstrumentering og loggføring av essensielle data kan tilbys: temperatur, nivå, forbruk eller andre driftsforhold
  • PTilfredsstiller «Tankforskriften» med hensyn til alle lovpålagte sikkerhetsbarrierer

Lagring og håndtering av kjemikalier er underlagt et strengt regelverk. Intern transport, tanker og rørføringer i virksomheten må utføres på forskriftsmessig måte. Dette omfatter:

  • Plassering av tanker
  • Konstruksjon og materialvalg
  • Barrierer mot overfylling
  • System for automatisk varsling av lekkasjer
  • Sikre løsninger for pumping og rør/slangeføringer

ArcticFlow har god kjennskap til gjeldende lover og forskrifter som setter krav til utformingen av ditt anlegg for lagring og håndtering av kjemikalier. Forurensingsforskriftens § 18, også kalt «Tankforskiften», har helt spesifikke krav til hvordan tanklagring skal foregå. Vi i ArcticFlow kan «Tankforskriften».

Det finnes også andre krav man må forholde seg til. I forbindelse med lagring og håndtering av kjemikalier er HMS et svært sentralt og viktig tema som må imøtekommes for å trygge operatørenes sikkerhet.

ArcticFlow leverer tankløsninger i ulike utførelser som polyethylene, glassfiber og syrefaste stålkvaliteter; eller en kombinasjoner av disse. Tankløsninger levert av ArcticFlow vil alltid tilfredsstille «Tankforskriften». Dette betyr at tankene har dobbeltvegg, eller at de kan leveres som tanker med enkelt vegg plassert i et oppsamlingskar. Tankanleggene har de nødvendige lovpålagte barrierer og instrumenteres slik at kontroll og overvåking kan gjøres, lokalt eller fjernt via Ethernet eller GSM.

Vi tilbyr rør-i-rør eller slange-i-slange løsninger, begge med automatisk lekkasjeovervåking og alarmvarsling.

Pumpeskap og fordelingskabinett designes og konstrueres slik at eventuelt spill, søl og lekkasjer fanges opp og alarm utløses.

Dersom det er krav til isolasjon, varme eller kjøling av tanken, kan dette tilbys.

Vi har nå hatt vårt tankanlegg for lagring av Natriumhypokloritt og Maursyre i 2 år. Anlegget har dobbelvegg både på tanker, rør og ventilkasser.  Anlegget fungerer godt, og vi føler trygghet for at sikker lagring er 100% ivaretatt.
Arnt Jostein Berg

Arnøy Laks AS