Safety Hose System

Safety Hose System er en slange-i-slange løsning. Slangen er bygget opp med 2 lag slange og integrert lekkasjedeteksjon, tilkoblet et alarmsystem som varsler ved eventuell lekkasje. Ytterslangen er i gjennomsiktig polyuretan for visuell kontroll.

Slangesystemet kan kobles opp mot kundens styresystem for automatisk avstenging av f.eks. ventiler eller pumper. Slangen kan leveres i flere dimensjoner og i forskjellige materialer for de fleste kjemikalier.

Fordeler med Safety Hose System fra ArcticFlow:

 • PFerdig levert slange-i-slange løsning uten skjøter
 • PSikrer god HMS
 • PForhindrer lekkasje og beskytter mot uønsket utslipp til indre og ytre miljø
 • PMeget enkel installasjon
 • PForenkler frakt, lagring og håndtering
 • PLiten bøyeradius
 • PUV stabil
 • PImøtekommer Tankforskriften der det er krav om at tanker og rør har dobbeltvegg og lekkasjedetekasjon
 • Slangene kan leveres i lengder opp til 450 meter uten skjøt.

 • Innerslanger kan leveres enten i PVC, LDPE eller

 • Ytterslange i phthalate-fri PU

 • Arbeidstrykk v/ 20°C: 5-20 bar, avhengig av: – slangediameter
  – kjemikaliet
  – temperatur

Ronnie Hynne

Ronnie Hynne

Salgssjef

Ronnie Hynne

Ronnie Hynne

Salgssjef