Om oss

Norge er en av verdens ledende fiskerinasjoner. Fiskerinæringen har gjennomgått mange utviklingsprosesser, og i dag høstes det villfisk fra havet, fjordene og oppdrettsfisk fra anlegg i sjøen og på land. Fisk er «gull», ikke bare fileten – som er den delen av fisken som vi tradisjonelt har spist – har stor verdi. Hele fisken er næringsrik. For å ta vare på all næringen i fisken, utvikles det stadig nye metoder og prosesser. Nye kompetansemiljøer og bedrifter vokser frem.

ArcticFlow AS er en slik bedrift! ArcticFlow har medarbeidere som gjennom mer enn 25 år har utviklet systemer for lagring av væsker. Vårt utspring er fra Vera Tank, som har vært ledende innen dette fagfeltet i mer enn 50 år.

De siste 5 årene har bedriften foredlet dette markedssegmentet til å inkludere prosessløsninger for ensilering av fiskeavfall og død fisk. Etablert anlegg for lagring, interntransport og dosering av kjemikalier. 

Fiskeindustrien krever spesialiserte underleverandører – vi er en slik spesialist!
Vi vil arbeide for å sikre trygghet rundt disse prosessene for våre oppdragsgivere. Vi utvikler, designer og konstruerer våre egne anlegg, og involverer ledende underleverandører i våre løsninger.

Vi er en organisasjon med erfarne og dedikerte ingeniører, og vi strekker oss langt for å imøtekomme våre kunders krav og ønsker. Vi er et kompetent team og har en eier med lang erfaring fra leveranser til fiskeri- og oppdrettsnæringen.

I tillegg til å ha levert tankløsninger til fiskeindustrien i mange tiår, er vi nå i ferd med å ferdigstille våre første prosessanlegg og systemer for håndtering av kjemikalier til noen av Norges ledende oppdrettsselskaper.

Visjon:

Vi skal gjøre hverdagene enklere, bedre og tryggere.

Misjon:

Vi skal levere løsninger for våre kunder som gjør at de kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet.

 

Verdier

Etterrettelig

Vi gjør det vi sier. Det vi sier er basert på kunnskap og fakta.

Modig

Vi er ikke redd for utfordringer. Vi søker alltid å finne de beste løsninger for våre kunder.

Målrettet

Vi er fokusert på våre oppgaver og leverer det vi har lovet.