Har dere kontroll på kjemikaliene deres?

Selv om storulykker sjelden inntreffer, kan transport og lagring av kjemikalier likevel utgjøre en stor risiko for mennesker, dyr og miljø. For bedrifter kan ukontrollerte utslipp medføre både brudd på forskrifter og økonomisk tap. Hvordan kan man egentlig forhindre kjemikalieutslipp?

– Det kreves langsiktig og systematisk arbeid for å sikre seg mot kjemikalieutslipp og forurensing, sier salgssjef i ArcticFlow, Ronny Hynne.

Profesjonelle aktører som driver med kjemikaliehåndtering er lovpålagt å følge forurensningsforskriften § 18, også kalt tankforskriften. Forurensningsforskriften har som formål å verne det ytre miljø mot forurensing som følger av lagring av farlige kjemikalier og avfall, og tankforskriften har spesifikke krav til tanklagring. I tillegg har man interne krav og regler i forbindelse med risikoanalyser, helse, miljø og sikkerhet. En av våre oppgaver er å bistå våre kunder med å forstå kompleksiteten i de utfordringene kundene har og velge de riktige løsningene ut i fra kundenes behov.

– Mange fokuserer på den store sikkerheten og de store handlingene, og da glemmer man ofte de små utslippene som kan skje ved for eksempel transport eller fylling. Noen liter søl i naturen fra tid til annen kan skape et repeterende mønster som over tid vil gi en negativ konsekvens.

Løsninger fra A til Å

Tankforskriften omfatter alle produkter som er i nærheten av kjemikaliet. Det vil si at den ikke bare gjelder for selve tanken, men også for tilhørende utstyr og handlinger som benyttes i forbindelse med tanken.

Med over 50 års erfaring i tankbransjen bistår ArcticFlow med tankløsninger som imøtekommer forskriftene og kundenes behov, samt nødvendige barrierer, instrumentering, loggføring av essensielle data og volumovervåkning.

– Vårt fokus og vår kompetanse gir oss muligheten til å levere unike, kostnadseffektive løsninger for kunden, og bistå i hele prosessen fra kunden presenterer en problemstilling og frem til vi har et operativt anlegg installert, sier Hynne.

Barrierer:

Menneskelige/operasjonelle: De handlingene eller aktivitetene som personellet må utføre for å realisere en barrierefunksjon (påvirkes av kunnskap, erfaring, egenskaper og handlingsmønster).

Tekniske: Utstyr og systemer som inngår i realiseringen av en barrierefunksjon (f.eks. sikringsvaier, splittpinne, sikkerhetsventil osv.) Kombineres ofte med organisatoriske og/eller menneskelige barrierer.

Organisatoriske: Personell med definerte roller eller funksjoner og spesifikk kompetanse som inngår i realiseringen av en barrierefunksjon (f.eks. prosedyrer, spesifikasjoner, sjekklister og lignende). Det kan være krav om spesifikk kompetanse, trening og øvelser for personell som inngår.

Du bør alltid vite hvilke barrierer som beskytter deg, hvordan og når de sist var testet, samt hva som kan svekke dem.

(Kilde: Samarbeid for sikkerhet)

Barrierer og forebygging

Ukontrollerte og akutte utslipp skjer på grunn av svikt i barrierer tilknyttet kjemikalieanlegget.

– Forebygging av hendelser starter med holdning og kultur i et selskap og hvorvidt man faktisk følger sine risikoanalyser og interne tiltak, kombinert med tekniske barrierer som utstyr og systemer.

ArcticFlows tanker, rør og slanger utføres med doble barrierer, som dobbeltvegg og lekkasjealarm. En av disse løsningene er Safety Hose systemet med lekkasjealarm som kan kobles opp mot kundens styresystem.

– Safety Hose systemet er unikt, og det er kun er vi som leverer det i markedet. Systemet er kostnadseffektivt og ivaretar alle lovpålagte barrierer for interndistribusjon av kjemikalier. I tillegg kan slangen leveres skjøtefri inntil 500 meter, sier Hynne. Slangen er bygget opp med to individuelle lag og har også en integrert lekkasjedeteksjon i hele slangens lengde, tilkoblet et alarmsystem. Ved lekkasje vil systemet gi alarm og kan kobles til et SD-/styresystem og for eksempel automatisk avstenge ventiler eller pumper for å forhindre ukontrollerte utslipp.

– For ArcticFlow er det viktig at man forstår kundens behov og lovens krav, og bygger et anlegg som tilfredsstiller alle delene ved håndtering av kjemikaliet, slik at man har en sikker oppsamling og ivaretakelse hvis det skulle oppstå lekkasje eller utilsiktet søl. Gjennom internt produktutvikling og tett samarbeid med leverandører og partnere kan vi tilby en komplett løsning for sikker lagring og interntransport av kjemikalier, i henhold til kravene i tankforskriften, avslutter Hynne.

Snakk med oss om ditt neste prosjekt

Send oss en forespørsel og la oss diskutere hvordan vi kan bistå på ditt neste prosjekt.

Ronnie Hynne

Salgssjef

This site is registered on wpml.org as a development site.