Ensilasjeanlegg for dødfiskhåndtering

I havbruksbransjen skal død fisk, fiskeavskjær og biprodukter fra produksjon håndteres forskriftmessig.

Død fisk og fiskeavskjær er en verdifull ressurs av betydelig økonomisk størrelse. Det er derfor viktig at denne ressursen håndteres på riktig måte. Dette må prosesseres og stabiliseres raskt, før det lagres. Restråstoffet er organisk materiale, og det må håndteres som ferskvare.

ArcticFlow har utviklet en optimalisert ensileringsprosess for behandling av dette restråstoffer i avfall fra fiskeoppdrett. Prosessen er styrt av et helautomatisk PLS-basert styresystem.

Restråstoffer og død fisk males opp til en homogen og finfordelt masse, med partikkelstørrelse mindre 5 mm. Med vårt prosessanlegg for dødfisk ensilasje kan ditt firma spare penger og skape ekstra profitt på det som tidligere har vært svinn. Vår ensilasjetank er helt optimal for fiskeensilasje. På denne måten får ensilasjen ønsket pH; gjerne i intervallet 3,2–3,7.

Når ensilasjen er stabilisert på ønsket pH-nivå, pumpes ensilasjen automatisk over til en lagertank. Ønskede set-punkter for pH, nivå på kverntank, gangtider for kverning og omrøring legges enkelt inn via en berøringsskjerm. Fiskeavfall ensilasje kan derfor lett tilpasses det enkelte anlegg. Man kan velge om man vil kjøre prosessen automatisk eller manuelt.

Fordelene med ensilasjeanlegg levert av ArcticFlow:

  • En optimalisert ensileringsprosess gir et høyverdig ensilasjeprodukt
  • Automatisk PLS-basert styresystem med kontinuerlig pH-måling frigjør tid for kunde
  • Tørroppstilt og servicevennlig kvernpumpe i syrefast stål gir lang levetid
  • Kverntank designet for enklere hygienisk renhold imøtekommer morgendagens krav
  • Komplette og nøkkelferdige anlegg bygget for en helintegrert ensilasjeprosess krever mindre prosjektering, synliggjør prosjektkost, og HMS bedres sammenlignet med en mer manuell prosess

Nøkkelferdige ensilasjeanlegg

Komplette og nøkkelferdige ensilasjeanlegg bygget for en helintegrert ensilasjeprosess krever mindre prosjektering, synliggjør prosjektkost, og HMS bedres sammenlignet med en mer manuell prosess.

ArcticFlow kan levere nøkkelferdig anlegg tilpasset kundens behov. F.eks om en ønsker et spesialtilpasset ensilasjeanlegg for ensilasje av laks.

Anlegget kan f.eks. bestå av grovkvern, kverntank, skap for syredosering, syretank, og lagertank for ensilasje med sirkulasjonspumpe.

Hele anlegget styres av et hel-integrert styringssystem. Styringssystemet har funksjonalitet for fjernoppdatering, som benyttes ved oppgradering av styresystemet.

Se også flere relaterte produkter fra ArcticFlow her: kjemikaliehåndtering og Lut-anlegg.

Hva sier kundene våre?

Det har ikke alltid vært lett å ensilere vår dødfisk, som i stor grad er stamfisk. Dette er stor fisk med meget seigt skinn, kraftig benstruktur og dermed vanskelig å fin-kverne. Med ArcticFlow sin elsileringsprosess klarer vi endelig å produsere en god ensilasje. ArcticFlow leverte et komplett anlegg til vår fulle tilfredshet.

– AquaGen AS

Snakk med oss om ditt neste prosjekt

Send oss en forespørsel og la oss diskutere hvordan vi kan bistå på ditt neste prosjekt.

Ronnie Hynne

Salgssjef

This site is registered on wpml.org as a development site.