Prosessutstyr til miljøbevisste kunder

Utvikling, design og engineering

Nøkkelferdige anlegg

The future of processing

ArcticFlow – Fremtidens prosessutstyr for ensilasje og kjemikaliehåndtering for fiskerinæringen

ArcticFlow er en Norsk bedrift med hovedkontor i Sandefjord. Vi utvikler og produserer anlegg, utstyr og systemer for ensilasje av fisk, sikker lagring av kjemikalier, prosess og transport av restråstoffer fra havbruk og fiskerinæringen.

Vi er en organisasjon med erfarne og dedikerte ingeniører, og vi strekker oss langt for å imøtekomme våre kunders krav og ønsker. I tillegg til å ha levert tankløsninger til fiskeindustrien i mange tiår, har vi nå ferdigstilt våre første prosessanlegg og systemer for kjemikalier til noen av Norges ledende oppdrettsselskaper. Blant våre kunder finner du Addcon, Grieg Seafood, Mowi, Nordlaks og flere andre kjente selskaper.

Ensileringsprosess

Vi har utviklet en optimalisert ensileringsprosess, som er styrt av et helautomatisk PLS-basert styresystem, tilpasset kundens behov.

NaOH-anlegg

Lut-anlegg til våre kunder leveres komplett og med høyt fokus på HMS i alle ledd.

Systemer for Kjemikalie‐håndtering

Våre tankløsninger leveres etter nødvendige lovpålagte krav. De instrumenteres slik at kontroll og overvåking kan gjøres, lokalt eller fjernt.

Tilhørende produkter

Vi legger mye arbeid i å finne komponenter og utstyr av høyeste kvalitet. Din trygghet er viktig for oss.

Du er i godt selskap

Aktuelt